Følger SNAREST

– Sådan så programmet ud i 2015

08.00:    Indskrivning af konkurrencedeltagere. Udlevering af info. og t-shirts m.m.

09.00:    Opmarch på Torvet i Guderup. Deltagere, skiltebærere, fanebærere og Den Sønderjyske Garde

09.00:    Dørene åbner i Forsamlingshuset

09.30:    Optog fra Torvet til Forsamlingshuset

10.00:    Optog ankommer til Forsamlingshuset.

10.30:    1. konkurrence: “Det ær så kjøønt…”

11.00:    2. konkurrence: “Å wo kømme do så fra?”

11.30:    Den Tryllende Kok underholder

12.00:    FROKOST – vælg mellem 2 menuer

13.30:    3. konkurrence: “Gammel sæje”

14.00:    Sjov historie på alsisk v/Karin Jensen

14.15:    4. konkurrence: “Synnejysk Jeopardy”

15.00:    KAFFEPAUSE: Der serveres kaffe og brøtort

15.30:    Thomas Warberg underholder

16.00:    5. konkurrence: “Bar for sjew i 5 minutte”

16.30:    Vinderen af VM i Synnejysk 2015 udråbes, medaljeoverrækkelse, fotografering

17.00:    VM i Synnejysk 2015 er slut