Om VM i synnejysk

Om vos – Synnejysk version…

I den lille by Guderup å den lille ø Als i de stoe Synnejylland, boe dæ æn handelsstandsforening, som heje Guderup i Centrum.

 I 2013 tøt man, te dæ sku laves æ lidt sjæv mæ de galt lidt sjarmejæn begref ”Udkantsdanmark”. Et prædikat, som fåvrænge æ usicht både te å fra Guderup – å manne anne stej. De sku simpelthen jaues ue a æ bypoet.

Man væel å bruch æ humor te de formål, å da man jo næstenolti fæe æ folks å æ præsses opmærksomhej venne dæ æ terrorisme, joskjælv ælle et verdensmesterskab i naue, blæv de te it minner æn Verdensmesterskab i Synnejysk!

Man vill simpelthen find dæn person i hele Verden, dæ vå ållebæst te de synnejysk språch!

Sammel mæ Alsingergildet, Æ Synnejysk Forening, Æ Rummelpot å it minst professor Elin Fredsted fra Flensborg Universitet å Michael Ejstrup fra Journalisthøjskolen holdt Guderup i Centrum de føest VM i Synnejysk den 31. august 2013 mæ 60 deltajer fra hele Danmark.

I 2016 gentaje vi æ syksé!

De blive stør, sjæver å æno meje synnejysk den hæ he gång!

 

Om os – Rigsdansk version…

I den lille by Guderup på den lille ø Als i det store Sønderjylland, bor der en handelsstandsforening. I 2013 syntes man, at der skulle laves lidt sjov med det lidet charmerende begreb ”Udkantsdanmark”. Et prædikat, som forvrænger udsigten både til og fra Guderup – og mange andre steder. Det skulle simpelthen fordrives ud af byporten!

Man valgte at bruge humoren som katalysator for processen og da man jo normalt får folkets og pressens opmærksomhed hvis der er terrorisme, jordskælv eller et verdensmesterskab i noget, blev det til ikke mindre end Verdensmesterskab i Synnejysk! Man ville simpelthen finde den person i verden, der mestrede det sønderjyske sprog allerbedst !

I samarbejde med Alsingergildet, Æ Synnejysk Forening, Æ Rummelpot og ikke mindst professor Elin Fredsted fra Flensborg Universitet og Michael Ejstrup fra Journalisthøjskolen, afholdt Guderup i Centrum Verdensmesterskabet i Synnejysk 2013 den 31. august med 60 deltagere fra hele Danmark.

Det hele foregik i det lokale forsamlingshus Hos Risa med tændte deltagere, endnu mere tændte publikummer og en storsmilende og hovedrystende presse på sidelinien.

Verdensmesteren blev Marie Hess fra Himmark, der hev sejren i land efter en lang og sjov dag i Guderup.

 

Spiren til en ny tradition var lagt

I 2014 besluttede de involverede foreninger, at man gerne ville gøre Verdensmesterskab i Synnejysk til en tradition, som skal foregå i Guderup hvert andet år i ulige år. Hurtigt fik man dannet en forening med en bestyrelse, der består af medlemmer fra de ”oprindelige” arrangører samt den nye aktør, Destination Sønderjylland, der er et turismesamarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner.

Du kan læse foreningens vedtægter her:

Vedtægter for VM i Synnejysk, pdf-fil

Det næste VM i Synnejysk bliver afholdt 30. september 2016 på forsamlingshuset i Guderup, og planlægningen er i fuld gang

– det bliver større, sjovere og endnu mere sønderjysk i 2016!

 

Praktiske informationer

VM i Synnejysk er registreret som forening med CVR nummer: 36 290 102

Vi har konto i Kreditbanken i Sønderborg med følgende registrerings- og kontonummer:

Registreringsnummer: 7931

Kontonummer: 11 42 305